bottom, sub, slaaf – Wat zijn de verschillen?

Er blijkt een grote verwarring te zijn over de diverse termen die we gebruiken in de levensstijl om te verwijzen naar wat we zijn. Het is erg gemakkelijk om te gooien met termen zoals “bottom”, “sub”en “slaaf” terwijl er ook een verwijzing is naar de dominante partijen als “top”, “dom” of  “master”Echter de verwarring ontstaat omdat weinige echt de tijd nemen om kijken wat het allemaal betekent.  

Vandaar dan ook dit stuk.

bottom, sub, slaaf

Wat zijn de verschillen?

Vandaag ga ik u mijn ideeën geven achter deze termen. BDSM is een flexibele levensstijl waarbij geen vaststaand systeem is die iedereen moet volgen .
In dezelfde lijn, is de terminologie ook bepaald door het individu.
De definities / uitleg die ik ga leveren zijn gewoon mijn opvattingen over het onderwerp.
Sommige zullen misschien ideeën hebben die beter voor hen werken.
Niettemin, is het mijn doel om iedereen een breed overzicht te geven, zodat begrip kan worden verhoogd.

Ik zal beginnen met de onderdanige kant:

bottom

Voor mij is een bottom een onderdanig persoon die deze rol op zich neemt tijdens sessies of bij de uitoefening van het spel. Het is een fysieke (meestal) basis met een start- en een stoptijd. Deze onderdanigheid duurt slechts ten tijde van de sessie en binnen vooraf besproken grenzen. Er kan een connectie zijn tussen de personen maar dat is niet noodzakelijk. Het kan gewoon een volledige vreemde zijn. Service is in deze vorm niet van belang

sub

Dit is uiteraard een afkorting van submissive. In tegenstelling tot de bottom, is dit iemand in een “toegewijde” relatie. Een sub onderwerpt zich aan een bepaald persoon (of misschien personen wanneer er sprake is van een Dom/Domme koppel). De onderdanigheid reikt tot ver buiten de sessies en vindt plaats in bijna alle onderdelen van het leven. Service is een groot deel van de interactie en motivatie voor de sub
Toch zal de sub bepaalde rechten behouden / zeggenschap hebben over bepaalde delen van zijn/haar leven.
De relatie zal meer gestructureerd en dieper zijn en ook met meer tijd belegd zijn ten opzichte van een bottom. Er is ook geen tijdsbestek aan de onderdanigheid, en zoals bijna alle relaties een open einde hebben. Dit type van structuur is verwant aan dating met macht uitwisseling.

Slaaf

Een slaaf is iemand die volledig onderdanig is, Ze neemt haar onderwerping in de hoogste graad. Er is geen halfbakken manier, ze wil totale macht uitwisseling (power exchange). Een slaaf is iemand die de volledige controle overgeeft aan degene met wie ze is.
Buiten een aantal duidelijke grenzen (bijvoorbeeld afsnijden van ledematen, branden van iemands gezicht met zuur) heeft een slaaf geen zeggenschap over wat er met de slaaf gebeurt. Alle beslissingen en de controle berusten bij de dominant.
Dit is een relatie structuur die een astronomische mate van vertrouwen omvat aan de zijde van de onderdanige, terwijl de dominant de volledige verantwoordelijkheid neemt.
Hij is degene die verantwoordelijk is voor het sturen van de relatie dat betekent dat uiteindelijk alles valt of staat met zijn beslissingen.
Diepte is iets wat vaak geassocieerd wordt met M/s relaties. De grenzen van de slaaf zullen continu op spanning staan (op een veilige manier) om te zien hoeveel ze kunnen groeien.
Slavernij behoeft een enorme inzet van beide partijen en moet zeker niet lichtzinnig over gedacht worden
Voor veel subs heeft slavernij een speciale aantrekkingskracht, omdat de natuurlijke onderdanigheid van grote diepte is. Natuurlijk is dit pad niet voor iedereen.

Voor de dominante hier iets wat ik al eerder heb vermeld.

Een dominante ontleent zijn “titel” aan de hoedanigheid van de onderdanige.
Wat ik bedoel is dat een dominant geen meester is, tenzij hij de controle heeft over een slaaf. Als de onderdanige een sub is dan is hij een dom.
Natuurlijk veel mensen hebben de ervaring en kennis om meester te zijn, maar dat is nog altijd aan de onderdanige om dat te beslissen welke titel hij krijgt.
Daarom, als een dominant in een sessie is met een bottom, is hij op dat moment gewoon een top. Vanzelfsprekend kan hij ook best een dom of meester zijn van iemand buiten degene met wie hij op dat moment speelt. Voor die persoon is hij gewoon een top.

Dit is 1 van de redenen waarom ik erg moet lachen om die onnozele online zelf benaming. Zijn titel wordt namelijk niet bepaald door hemzelf maar door de onderdanige waar hij de controle over heeft.

Daarom zien we de terminologie als volgt:
bottom – Top
sub – Dom
slaaf – Meester

Het is mogelijk dat iemand één van deze of alle drie tegelijk is. Het punt is dat het belangrijk is een breed inzicht te hebben van de diverse titels.

Echter aan het eind van de dag, is het het belangrijkste is hoe je je van binnen voelt

© 2017 Simone – bdsmenkink.nl
Bron: Dennis Najee

Delen:

3 reacties

  1. Yana

    Interessant stuk alleen heb ik zelf het gevoel dat een bottom niet per definitie onderdanig hoeft te zijn maar meer de ontvangende/passieve partner is.. Dus zelfs niet altijd bdsm gerelateerd.

    Ik zie mijzelf als sub, maar alleen als ik fysiek aanwezig ben bij mijn Dom daarbuiten niet.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven