De 8 verschillende niveaus van dominantie

De 8 verschillende niveaus van Dominantie

De meeste informatie in dit stuk is verzameld van de verschillende websites, en is diverse malen herzien. De originele tekst werd gevonden op geocities/esubmissive. Ik weet helaas niet wie de originele schrijver was op die locatie, en Geocities in zijn originele vorm is ter ziele, dus is het onmogelijk voor mij om de juiste credits te geven. Dit stuk is een extra bron van informatie om je te helpen ontdekken wie je bent en waar je staat in de BDSM/fetish scene. Het is niet bedoeld als een spelregel boek maar een gids voor je persoonlijke ontwikkeling.

In dit stuk gebruik ik de mannelijke vorm voor de dominante rol en de vrouwelijke vorm voor de onderdanige. Dit is natuurlijk volledig uitwisselbaar, en alleen voor het gemak van de schrijver en lezer.

 

1. De niet-dominant (of kinky persoon):
Hij heeft geen behoefte aan een machts uitwisseling, of het in controle zijn. Hij heeft alleen plezier in de verhoging van zijn sexuele plezier dat hij krijgt van de D/s scene. Hij voelt zich veilig in de scene als zowel hij als zijn partner plezier heben. Hij is gewoonlijk niet geneigd om nieuwe dingen te proberen, zonder dat de ondardinge partner vertelt wat haar leuk of interessant lijkt. Zijn genot komt puur door de sexuele activiteit, en niet door de S.M of het in controle zijn.

2. De rol spelende Dominant:
Deze persoon kun je gewoonlijk vinden online. Hij zal zich “Dominant”gedragen en lijkt volledig in controle. Het kan zijn dat hij volledig gaat voor vernedering en dergelijke, en het rolenspel heel leuk vind. Hij zal willen dat zijn onderdanige hem “cyber dient”, knielt en zal de rol aannemen, net zoals hij verwacht dat zijn cyber-sub haar rol speelt. Hij vindt het prettig om zijn nieuwe sub te trainen, omdat hij zich veilig voelt als zijn ondergeschikte weinig weet van D/s. De Dominant zal gewoonlijk niet proberen om zijn sub te “dwingen”of vragen om dingen die de grenzen van de sub opzoeken. De enige keer dat hij waarschijnlijk druk zal uitoefenen is als hij cybersex wil. Dit soort Dominant zal gewoonlijk ook opscheppen over de hoeveelheid slaven die hij getraind heeft.

3. De Top
Deze persoon vindt het prettig om de baas te zijn en wil graag de controle hebben. Hij zal willen dat zijn sub zijn collar gaat dragen zelfs voordat ze een relatie vastgelegd hebben. Hij kan de sub hem laten dienen en in zijn verlangens tegemoetkomen. Het is waarschijnlijk dat deze persoon zich niet direct zal bekommeren om de relatie met zijn sub, of de subs geestelijke groei en ontwikkeling, maar meer om de komende sessie. Hij traint of begeleidt de sub weinig, en als hij dat doet geeft hij meestal weinig feedback als de oefeningen zijn gedaan. Hij zal het grootste deel van de tijd de controle hebben maar zal deze macht niet gebruiken voor wederzijdse groei of voordeel.

4. De Dominante niet-Meester
Deze persoon heeft controle over de submissive, maar het is meestal tijdelijk en binnen gezamelijk overeengekomen grenzen. Het grote verschil tussen deze persoon en de eerder genoemdeen is dat deze persoon begrijpt dat hij de sub nodig heeft als hij macht wil hebben. Gewoonlijk is het iemand die het opwindend windt om de macht te hebben, of sexueel beloond wordt binnen en buiten de sessies. Ze vinden geen bevrediging in het dwingen van een sub om zich op hun eigen manier te onderwerpen. Ze leiden meestal een sessie gebaseerd op eerder gemaakte afspraken. Ondanks dat deze persoon hun genoegen vinden in het leiden van een sub, zal het voor de sub in kwestie niet moeilijk zijn om dit over te nemen. (topping from the bottom)

5. De Dominant, de spel meester
Deze persoon neemt ook de leiding, maar doet dit gewoonlijk maar tijdelijk en binnen wederzijds overeengekomen grenzen. Hij krijgt zijn genoegen uit het gediend en bevredigd worden. Gewoonlijk heeft hij controle over een sessie en geeft voorkeur aan bondage en licht pijnigen. Hij kan gebruik maken van instrumenten voor impacyt play, maar gaat meestal niet ver genoeg om endorphinen op te bouwen in het lichaam van de sub. Als er pijn is in de sessie, kan hij indirect plezier eraan ontlenen, maar niet vanwege de gevoelens die de sub ervan krijgt. Deze persoon heeft controle over de sub maar niet over de sessie, en de sessie zal waarschijnlijk met dezelfde intensiteit eindigen als waarop deze begonnen is.

6. De ware Dominant.
Deze persoon domineert de relatie maar kan wederzijds overeengekomen grenzen hebben. De ware Dominant wil gediend worden door de sub. Hij vindt plezier zowel in de erotische als niet erotische diensten die verleend worden door zij sub binnen de vooraf overeengekomen grenzen. Deze persoon neemt de dominante rol als hij in de stemming daarvoor is. Vaak neemt hij deze rol aan voor langere tijden achtereen, maar behoudt zich het recht voor om daar op elk moment vanaf te stappen. De tijdspanne is iets waar gewoonlijk vooraf afspraken over worden gemaakt of valt binnen de tijdsdruk die beide partners hebben. Je kunt deze persoon vinden in zowel lange als kortdurende relaties met zijn sub. Meestal heeft hij goede redenen om niet in een full time relatie te zijn en hij heeft de controle over de momenten van het dominant zijn. Deze persoon geeft gewoonlijk wel opdrachten maar zal vaak geen rekenschap van haar willen hebben als de taken niet voltooid zijn, of feedback geven als dit wel gebeurd is.

7. De deeltijd Meester.
De deeltijd Meester heeft een doorlopende relatie als Meester/slaaf, en hij denkt ten allen tijde aan zijn slaaf als zijnde eigendom. Hij zal willen dat zijn slaaf groeit en ontwikkeld en probeert onderscheid te maken tussen wat de slaaf wil en wat deze nodig heeft. De deeltijd Meester regelt in het algemeen het leven van de sub tot op het punt van het geven van opdrachten in afwezigheid, verwachtingen van gedrag, en van kleding. Hij weidt alleen zijn vrije tijd aan zijn slaaf. Deze persoonlijkheid zal scenes zien als een manier om zijn slaaf te laten groeien. Gewoonlijk weet hij hoe hij de pijn factor moet controleren en weet hij de grenzen van zijn slaaf op te zoeken. Hij observeert de veranderingen die de slaaf maakt tijdens de scenes en helpt haar ook met haar groei buiten de sessies. De deeltijd Meester zal de slaaf ook helpen in het bereiken van sub-space, en zal ook altijd tijd nemen voor nazorg na een sessie.

8. De 24/7 Meester
Deze persoon neemt geheel controle over de relatie en besteedt veel aandacht aan het welzijn van de slaaf. Grenzen in de relatie worden gezien als mogelijkheden om te groeien en de slaaf heeft taken en verplichtingen waaraan ze moet voldoen. Hij ziet de slaaf als een bezit en besteed veel tijd aan het verzorgen van de slaaf. Zijn dag tot dag rol is zeer vergelijkbaar met die van een “vanilla” echtgenoot, behalve dat zijn rol stricter zal zijn omdat hij de bewaker is van zijn relatie en de leiding heeft over het welzijn van de sub. Vanwege het totaal uitwisselen van de macht binnen de relatie waarbij de Meester de volledige macht heeft over de sub is dit een relatie waar men veel voorzichtiger instapt dan een traditioneel huwelijk. Vaak worden er contracten getekend waarbij gespecificeerd wordt wat de sub’s rol zal zijn en eventueel de duur van het contract. Dit soort contracten zijn gebaseerd op gangbare etiquette binne de D/s wereld, onderling afgesproken grenzen, en zal groei mogelijkheden benadrukken. Het contract kan ook clausules bevatten waarin verdere beperkingen of uitbreidingen vermeld worden zoals wie het contract mag verbreken, of eventuele verlengingen van het contract.

*noot van de vertaler

Natuurlijk is geen enkele relatie en persoon precies gedefinieerd, en kan een persoon kenmerken hebben van meerdere persoonlijkheden die hierboven genoemd zijn. Dit is dus nooit een poging om iemand in een hokje te duwen, maar veel meer als een indicatie van de mogelijkheden.

©2016 Nico – bdsmenkink.nl
Bron: Sir Dam

Delen:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven