SSC (oftewel de nederlandse vertaling VVV), RACK, PRICK, CCC…..?????

SSC (oftewel de nederlandse vertaling VVV), RACK, PRICK, CCC…..?????

Als je niet weet wat deze afkortingen allemaal betekenen is het zeker handig dit te lezen.

Deze afkortingen zijn allemaal een beetje controversieel in de BDSM scene.

Maar toch beschrijven ze ideologieën die belangrijk genoeg zijn om je ervan bewust te zijn voordat je überhaupt er aan denkt om met iemand te spelen.

SSC – Safe, Sane & Consensual oftewel VVV – Veilig, Verantwoord en Vrijwillig

Hier houd men de focus op Verantwoord en Veilig met instemming van beide partijen. Ook al denkt men dat de Dominant/Top de beste positie heeft ook die heeft vele grenzen. Hij/zij dient zich te houden aan de toestemming van de partner en mag niets doen want de veiligheid van de partner kan riskeren, zelfs niet indien dat gewenst wordt. Deze beperking is door vele “ongewenst” omdat ze graag zouden willen zien dat er meer Power Exchange is en dus meer macht voor de Dominant/Top.

RACK – Risk Aware Consensual Kink

Dit is technisch gezien een vervanging van SSC en maakt het mogelijk de activiteiten die door SSC verboden worden (onverantwoord omgaan met veiligheid). Het basisconcept is dat de beoefenaar het ‘risico’ kent van de activiteiten maar ze toch doet. Echter ‘Ware instemming’ is de belangrijkste eis.Dit kan meer activiteiten mogelijk maken, maar psychologisch gezien heeft de ‘sub/bottom’ hier meer macht. Omdat de activiteiten uitsluitend op basis zijn van de behoefte van de sub/bottom. Deze vervanging werd gemaakt omdat het merendeel van de activiteiten binnen de BDSM niet 100% veilig kunnen zijn en we daarom een aantal risico’s nemen. Dus de focus ligt hier op het “Bewustzijn van de Risico’s” en niet op “Veilig en Verantwoord”.Steeds meer beoefenaars van BDSM plaatsen zichzelf onder RACK en niet onder SSC. Maar buiten de BDSM scene is SSC de ideologie waarmee kinksters zich definiëren.

PRICK _ Personal Responsibility-Informed Consensual Kink

Een enigszins nieuwe maar ook onpopulaire term. PRICK is een uitbreiding van RACK die alleen een clausule toe heeft gevoegd aan RACK (terwijl alles hetzelfde blijft} dat beide partners verantwoordelijk zijn voor hun eigen daden. Dit is meer als risico overdracht van Dom/Top naar sub/bottom, die hoofdzakelijk suggereert dat wanneer de ‘bottom’ toestemming geeft en dus instemt met de activiteit dat hij/zij verantwoordelijk is en niet de Dom/Top (die eigenlijk de beoefenaar is van de activiteit) In deze term heet de bottem meer power dan de Top, als in vergelijk tot RACK. Hoewel er veel lijkt op RACK, de tevredenheid in de geest van de Dom/Top en is er dus minder risico voor hem/haar. Voor velen heeft het gebruik van PRICK geen zin vanwege de letterlijke betekenis.

CCC – Commited Compassionate Consensual

De redelijk recente term, CCC is ook populair geworden in kleinere groepen van BDSM. Wat bij de andere drie BDSM richtlijnen ontbreekt, CCC heeft het, Hoewel het minder zekerheid voor de sub/bottom biedt, CCC is technisch gezien het maximale vermogen van power exchange van sub/bottom naar Dom/Top en is daardoor meer geschikt voor TPE (Total Power Exchange) of 24/7 relaties, in plaats van de sessie activiteiten met professionals of korte termijn groepen/koppels. in deze. in plaats van de verlangens en gewenste activiteiten van de sub/bottom. worden alleen de ongewilde en ongewenste activiteiten gedefinieerd. In andere zin, alleen de harde grenzen worden bekendgemaakt. En dan kiest de Dom/Top de activiteiten – wanneer en wat.. En zelfs stopwoorden zijn niet toegestaan. Deze power exchange is door velen gewenst, maar de risico’s zijn voor betrokkenen zeer hoog. Echter het bespreken van de harde grenzen blijven mogelijk zodat de grenzen van vrijwilligheid binnen de basis van de BDSM blijft. CCC klinkt eenvoudig en bevredigend voor de meeste. Maar weinig mensen gaan daadwerkelijk zo ver. Zodra ze de risico’s en de moeilijkheden beseffen om op de juiste manier met bepaalde situaties om te gaan keren ze vaak snel terug naar een van de andere drie concepten en kiezen ze voor hun de juiste wijze.

Let op: Niet alle beoefenaars weten deze richtlijnen binnen de BDSM en ook niet allemaal volgen ze deze richtlijnen. Sommige vermijden ze zelfs en gebruiken andere terminologieen. Het is ook belangrijk om te weten dat de richtlijnen geen positie hebben binnen de rechtsstelsels.

©2017 Simone – bdsmenkink.nl

Delen:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven